Het gebruik van de Nederlandse vlag

Richtlijnen voor het juiste gebruik

De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag behoort overal waar zij op het Nederlands grondgebied wordt ontplooid, de ereplaats te hebben. Bij de Nederlandse vlag gaat het om traditie, wellevendheid en etiquette. Met symbolen van de Staat ga je eerbiedig, fatsoenlijk en netjes om.

De kleuren van de Nederlandse vlag
De kleuren van de Nederlandse vlag zijn: helder vermiljoen – helder wit – kobaltblauw. Een vlag moet schoon zijn en er behoort geen enkele versiering of andere toevoeging te worden aangebracht. Een verkleurde of versleten vlag steken wij niet uit. Ook het gebruik van een vlag louter voor versiering behoort te worden nagelaten.

Het hijsen van de vlag
De vlag dient gehesen te worden aan een stok, waarvan de lengte zodanig is, dat de vlag (ook als zij halfstok is bevestigd) nimmer de grond raakt of het verkeer kan hinderen. Nederlandse of buitenlandse vlaggen behoren niet tussen zonsondergang en zonsopgang gehesen te worden of te blijven. Elke vlag moet bij zonsondergang worden neergehaald en eventueel bij zonsopgang weer worden gehesen.

Halfstok vlaggen
Ten teken van rouw wordt de vlag halfstok gehesen. Hierbij wordt eerst de vlag tot de top gehesen, waarna zij langzaam en statig wordt neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen, waarna de vlaggenlijn wordt vastgebonden. De vlag mag nooit de grond raken of ergens tegenaan slaan. Dreigt dit te gebeuren, dan dient de vlag met de uiterste blauwe punt aan de vlaggenlijn te worden vastgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald. Alleen daar waar een officiële herdenking plaatsvindt, wordt de vlag na het spelen van het Volkslied langzaam en statig in top gehesen. Op alle andere plaatsen blijft de vlag halfstok.

Wanneer mag de vlag worden uitgestoken en wanneer niet
Voor het uitsteken van de vlag vanaf rijksgebouwen is door de minister-president in 1980 een vlaginstructie vastgesteld. Deze vlaginstructie geldt ook voor lokale overheden. Voor particulieren en private instellingen bestaat een dergelijke instructie niet, maar desgevraagd wordt hen geadviseerd onderstaande instructie te volgen.

Het uitsteken van de vlag gebeurt op de onderstaande dagen (als deze dag op een zondag of op een erkende christelijke feestdag valt, dan geldt de datum tussen haakjes).

 

31 januari
Verjaardag Prinses Beatrix

27 april 
Koningsdag / Verjaardag Koning Willem-Alexander

4 mei
Dodenherdenking (half stok)

5 mei
Nationale bevrijdingsdag

17 mei
Verjaardag Koningin Maxima

Laatste zaterdag in juni
Veteranendag

15 augustus
Formeel einde Tweede Wereldoorlog

3e dinsdag van september
Prinsjesdag, Opening van de Staten Generaal (alleen in Den Haag)

7 december
Verjaardag Prinses van Oranje – Catharina Amalia

15 december
Koninkrijksdag